Politika privatnosti i pravila o kolačićima

Izjava o zaštiti podataka za posjetitelje www.posao.eu

Ova Politika uključuje informacije koje je Administrator dužan pružiti u skladu sa odredbama Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka te o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o zaštiti osobnih podataka od 10. maja 2018. godine.

Administrator je u skladu sa zahtjevima i ispunjava obaveze utvrđene Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavlja van snage Direktivu 95/46 /WE (opći propisi o zaštiti podataka), koja se u ovim uredbama naziva “GDPR“.

Prihvaćanjem Pravilnika ili Politike privatnosti, dostupnih na web stranici www.posao.eu, korisnik pristaje na obradu osobnih podataka koje je dao pod uvjetima navedenim u njihovom sadržaju.

Izrazi napisani velikim slovom u ovoj Politici imaju značenje koje im je pripisano u Pravilniku.

Ispunjavajući obavezu predviđenu GDPR-om i Zakonom od 18. jula 2002. o pružanju elektronskih usluga, ukazujemo vam na sljedeće:

I.

Administrator ličnih podataka koje ste nam prekazali je:

Proskaut Goran Tomanić sa sjedištem u Piekary Slaskie u ul. Jankego 2, 41-943 Piekary Slaskie, sa PDV: PL4980265754 i REGON: 365032359.

Adresa E-mail: info@posao.eu

II.

U sklopu rada web stranice www.posao.eu, kontakt obrasca na web stranici i newsletter usluge na Portalu prikupljamo podatke koji prvenstveno dolaze od vas ili od subjekata koje ste ovlastili da ih date. Ovi podaci uključuju najmanje:

1) Vaše ime ili prezime, e-mail adresa ili broj telefona – ako koristite kontakt obrazac,

2) najmanje svoje ime, prezime i e-mail adresu – u slučaju korištenja newsletter uslugej,

3) podaci potrebni za izdavanje faktire, čiji je obim definisan zakonom.

Osim toga, može se dogoditi da prikupljamo statistiku vašeg prisustva i aktivnosti na Portalu pomoću tzv. kolačića.

Ako nas kontaktirate poštom ili e-poštom, takođe prikupljamo poruke, ispise ili dokumente od vas.

Dostavljanje podataka navedenih u tačkama 1-3 iznad potrebno je za korištenje kontakt forme, newsletter servisa ili za kupovinu na našoj web stranici, kao i za izvršavanje ugovora koje smo zaključili s vama.

Portal obavlja funkcije pribavljanja informacija o Korisnicima i njihovom ponašanju na sljedeći način:

  1. putem podataka dobrovoljno unesenih u obrasce, koji se unose u sisteme Administratora.
  2. čuvanjem datoteka kolačića na krajnjim uređajima korisnika (tzv. “kolačići”).

Web stranica koristi kolačiće. Datoteke kolačića (tzv. „kolačići“) su IT podaci, posebno tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na krajnjem uređaju korisnika Portala i namijenjene su korištenju web stranica Portala. Kolačići obično sadrže naziv web stranice s koje dolaze, vrijeme njihovog pohranjivanja na krajnjem uređaju i jedinstveni broj. Subjekt koji postavlja kolačiće na krajnji uređaj korisnika Portala i pristupa im je Administrator.

Imate mogućnost upravljanja kolačićima, pa čak i potpunog isključivanja putem postavki vašeg web preglednika. Međutim, treba imati na umu da ako su kolačići onemogućeni, administrator ne može garantirati ispravan rad svih elemenata web stranice. Portal koristi vlastite kolačiće – kako bi osigurao pravilan rad web stranice i modula za kupovinu u Trgovini te personalizirao dio sadržaja na Portalu. Pored toga, kolačići se koriste i od strane trećih lica koja administratoru pružaju reklamne i analitičke usluge.

Datoteke kolačića postavljene na krajnji uređaj Korisnika mogu koristiti i subjekti koji sarađuju sa Administratorom, a posebno sljedeće kompanije: Google (Google Inc. sa sjedištem u SAD), Facebook (Meta Platforms Inc. sa sjedištem u SAD), Twitter ( Twitter Inc. sa sjedištem u SAD).

III.

Lične podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

– odgovaranje na upite dostavljene putem kontakt forme ili putem daljinske komunikacije, uključujući prezentovanje ponuda na zahtjev koji se podnosi na ovaj način;

– sklapanje i izvršavanje ugovora o prodaji dobara, uključujući i ispunjenje obaveza prema zakonu, posebno poreskom. Ovi podaci se obrađuju tokom izvršenja porudžbine i potom arhiviraju u sistemu nabavke u statističke svrhe;

– implementacija newsletter servisa;

– rukovanje procesima i aktivnostima vezanim za odustajanje od kupoprodajnog ugovora;

– postupanje u žalbenim procesima;

– obavljanje drugih aktivnosti po našem zahtjevu;

– izvršavanje obaveza koje proizilaze iz odredbi poreskog ili statističkog zakona;

– vođenje interne statistike o aktivnostima web stranice i online trgovine

– marketing vezan za naše poslovanje.

Kolačići se koriste u sljedeće svrhe:

  1. održavanje sesije Korisnika (nakon prijavljivanja), zahvaljujući čemu Korisnik ne mora ponovo unositi login i lozinku na svakoj podstranici Portala;
  2. implementacija ciljeva koji čine “Značajne marketinške tehnike”:

Administrator koristi statističku analizu posjećenosti web stranice putem Google Analytics (Google Inc. sa sjedištem u SAD-u). Administrator ne daje operateru ove usluge lične podatke, već samo anonimizirane podatke. Usluga se zasniva na korištenju kolačića na krajnjem uređaju Korisnika. U pogledu informacija o korisničkim preferencijama koje prikuplja Google reklamna mreža, Korisnik može pregledavati i uređivati ​​informacije koje proizlaze iz kolačića koristeći alat: https://www.google.com/ads/preferences/

Osnova za obradu ličnih podataka je prvenstveno Vaš pristanak ili pristanak izražen od strane osobe koju ste ovlastili (član 6. tačka 1. slovo a GDPR-a), neophodnost obrade da se poduzmu radnja na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (čl. 6 tačka 1, slovo b GDPR-a), kao i neophodnost obrade u svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa koje mi kao administrator težimo (član 6(1)(f) GDPR-a).

Legitimni interesi koje mi kao administrator težimo jesu izvršavanje obaveza predviđenih zakonom, kao i utvrđivanje, osiguranje ili sprovođenje potraživanja ili odbrana od njih.

IV.

Primaoci Vaših ličnih podataka su prvenstveno osobe ovlaštene za zastupanje naše Kompanije, osobe koje su u njoj zaposlene, kao i subjekti koji sa nama sarađuju u oblasti:

– pohranjivanje naših IT podataka na eksternim serverima, uključujući fakture i skladišne ​​dokumente,

– računovodstvene ili pravne usluge, kada je to opravdano potrebom da se ispune zakonom predviđene obaveze (npr. poravnanje i dokumentacija usluge) ili pokretanjem potraživanja ili obranom od njih,

– isporuku robe – kada je potrebno razmotriti vaše reklamacije,

– slanje i isporuka naručene Robe ili korespondencije.

Zaključili smo ugovore o prijenosu ličnih podataka koji se zahtijevaju odredbama GDPR-a sa subjektima koji pružaju naše računovodstvene ili pravne usluge kao obrađivači.

Osim toga, ovi podaci se mogu prenijeti nadležnim državnim organima u okviru njihovih nadležnosti (npr. organima krivičnog postupka).

Administrator ne obrađuje lične podatke djece mlađe od 16 godina. Ako se utvrdi da su takvi podaci objavljeni putem obrasca za upit, isti će biti izbrisani.

V.

Vaše lične podatke obrađujemo samo u periodu izvršavanja i rješavanja vaših upita, pružanja usluge biltena ili zaključenih kupoprodajnih ugovora, kao iu zakonskom roku u pogledu čuvanja knjigovodstvenih knjiga i obračunske i porezne dokumentacije. Nakon tog vremena, podaci će biti izbrisani, ali se mogu dalje obrađivati ​​samo ako je to dozvoljeno ili potrebno za izvršenje obaveze koja proizilazi iz zakona, podmirivanje usluga, osiguranje naših potraživanja ili odbranu od njih. U tom slučaju, oni će se obrađivati ​​do isteka roka zastare za međusobna potraživanja ili do pravosnažnog okončanja sudskog postupka.

VI.

Na osnovu GDPR-a imate određena prava o kojima smo vas dužni obavijestiti. Među njima posebno treba spomenuti sljedeće:

  1. od nas možete zatražiti pristup vašim ličnim podacima, što uključuje dobijanje potvrde od nas da li obrađujemo vaše podatke, dodatne informacije navedene u čl. 15 sek. 1 GDPR-a, kao i kopiju ličnih podataka koji su predmet obrade. Prvi primjerak se izdaje besplatno, naredni primjerci se naplaćuju.
  2. imate pravo zahtijevati od nas da ispravimo vaše osobne podatke koje obrađujemo ako su netačni, kao i da ih dopunimo.
  3. imate pravo da izbrišete svoje lične podatke („biti zaboravljeni“), a mi smo dužni da ih odmah uklonimo u slučajevima iz čl. 17. GDPR-a, odnosno kada: a) vaši podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; b) povučete svoju saglasnost za obradu i ne postoji drugi pravni osnov za obradu; c) da ste uspješno uložili prigovor; d) lični podaci su nezakonito obrađeni; e) lični podaci moraju biti obrisani kako bi se ispunila zakonska obaveza predviđena zakonom; f) lični podaci su prikupljeni u vezi sa nuđenjem usluga informacionog društva.

Nemate pravo na brisanje ličnih podataka kada je njihova obrada neophodna: a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informacija; b) da se pridržavamo zakonske obaveze koja zahtijeva obradu prema zakonu kojem podliježemo; c) za uspostavljanje ili pokretanje potraživanja, ili odbranu od njih.

  1. također možete zatražiti ograničenje obrade podataka ili uložiti prigovor na njihovu obradu, pod uslovima navedenim u čl. 18 i 21 GDPR.

Ostvarivanje prava na ograničenje obrade uključuje ograničavanje obrade ovih podataka od strane nas i dospeva kada: a) dovedete u pitanje tačnost ličnih podataka – na period koji nam omogućava da proverimo tačnost ovih podataka; b) obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju ličnih podataka, tražeći umjesto toga ograničenje njihove upotrebe; c) više nam nisu potrebni vaši lični podaci, ali su vam potrebni da biste utvrdili, pokrenuli ili odbranili tužbe, d) date prigovor na obradu – dok se ne utvrdi da li legitimni razlozi na našoj strani imaju prednost nad osnovama za vaš prigovor.

Možete se usprotiviti obradi na osnovu nužde za svrhe naših ili legitimnih interesa trećih strana u bilo koje vrijeme, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju. Nakon prigovora, nećemo moći dalje obrađivati ​​Vaše lične podatke, osim ako ne dokažemo postojanje valjanih, zakonski opravdanih osnova za obradu, prevladavanje Vaših interesa, prava i sloboda, ili postojanje osnova za utvrđivanje, progon ili odbranu. potraživanja.

Ako se obrada vaših osobnih podataka provodi u svrhu direktnog marketinga, nakon podnošenja prigovora, podaci se više neće obrađivati ​​u tu svrhu.

  1. imate pravo prenijeti svoje lične podatke, kako pružanjem ovih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom formatu, tako i prijenosom na treću stranu koju ste naznačili.

Osim toga, imate pravo da povučete svoj pristanak za obradu ličnih podataka. Takvo povlačenje neće uticati na ispravnost prethodne obrade vaših podataka.

Takođe imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu, a to je:

PREDSJEDNIK UREDA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

ul. Stavki 2

00-193 Varšava

VII.

Dostavljanje nam vaših ličnih podataka je ugovorni uslov i, u okviru gore navedenih podataka, uslov za zaključivanje ugovora. Nedostavljanje ovih podataka onemogućava zaključivanje ili izvršenje ugovora, uključujući i ugovor o pružanju elektronskih usluga.

VIII.

U vezi s vama se mogu poduzeti radnje koje se sastoje u automatiziranom donošenju odluka, uključujući profiliranje u cilju pružanja usluga prema zaključenom ugovoru i da Administrator vodi direktni marketing.

IX.

U sklopu pružanja elektronskih usluga Vama, koristimo adekvatne i moguće najkompletnije tehničke mjere kako bismo spriječili pribavljanje i izmjenu Vaših osobnih podataka od strane neovlaštenih osoba, a posebno:

– organizacijska rješenja koja ograničavaju rizik od kršenja ličnih podataka, uključujući redovne sigurnosne kopije ili ažuriranja bilo kojeg softvera koji Administrator koristi za obradu ličnih podataka,

– enkripcija preuzetih i prenesenih IT podataka korištenjem SSL tehnologije,

Zadržavamo pravo izmjene ove Politike privatnosti zbog promjene tehnologije i prilagođavanja svim promjenama zakona.

Korisni linkovi

Ako želite da saznate više o kolačićima i njihovom korišćenju na internetu, možete naći informacija na sljedećim linkovima:

Microsoft kolačići vodič

Sve o kolačićima

Wikipedija o kolačićima

HTTP State Management Mechanism

Ako želite da nas kontaktirate o kolačićima, pošaljite upit putem kontakt obrasca.

Dodatne informacija možete pronaći na stranici uslovi korišćenja portala.

Prijava

Registriraj se

Resetiraj lozinku

Unesite svoje korisničko ime i adresu e-pošte. Na vašu adresu e-pošte poslati ćemo vam poruku s poveznicom za kreiranje nove lozinke.

Pretplate

Za pregled informacija o kandidatima, morate biti ili tvrtka ili agencija za zapošljavanje s jednim od naših pretplatničkih paketa. Pretplatite se putem donjeg linka kako biste pristupili informacijama kandidata.