Sadržaj:

Šta je to SCHUFA?

Schufa je agencija za kreditni rejting u Njemačkoj koja daje kreditnu ocjenu njemačkim stanovnicima. Vaš kreditni rezultat je mjera koliko ste pouzdani u plaćanju računa za komunalije i plaćanje kreditnom karticom i daje sliku o vašem kreditnom stanju, a prije svega koristi se za odlučivanje koliko ste kreditno sposobni i da li bi vam se trebali odobriti nova zaduženja.

U Njemačkoj postoji nekoliko agencija za kreditni rejting pored SCHUFA, a to su: Arvato, Bürgel, Deltavista i drugi.

Ako imate dobar Schufa rezultat – iznad 95%, mnogo lakše ćete iznajmiti stan ili dobiti kredit, u suprotnom, ako imate loš Schufa rezultat – 80% i niži, pojedine banke vam čak neće dozvoliti ni da otvorite račun.

Šta određuje vašu kreditnu sposobnost u Njemačkoj – SCHUFA rejting?

Jednostavan odgovor je da li ste sve svoje račune platili na vrijeme i u potpunosti. Vaša Schufa se automatski kreira čim registrujete svoju adresu nakon preseljenja u Njemačku. Vaš prethodni kreditni rezultat odakle god da ste se preselili ne utiče na vašu Schufu u Njemačkoj. Jedna od prednosti u Njemačkoj je to da možete podesiti da se većina, ako ne i svi, vaši računi automatski plaćaju svakog mjeseca sa vašeg računa, tako da možete izbjeći rizik da ih zaboravite platiti. Dodatno, kako biste imali dobar kreditni rezultat u Njemačkoj, ne otvarajte previše bankovnih računa i ne posjedujte previše kreditnih kartica i ne mijenjate banke prečesto.

Osim toga, ne biste trebali previše često koristiti prekoračenje na vašem računu. Naravno, s vremena na vrijeme može se dogoditi da morate ući u minus. Ipak, da biste ostali kreditno sposobni, najbolje je da vam to ne bude uobičajena navika.

Schufa skuplja dvije vrsta podataka o vama, informacije tipa A i informacije tipa B.

Šta su za SCHUFA informacije tipa A i informacije tipa B?

Schufa partneri dobivaju dvije vrste informacija od udruge: informacije tipa A i informacije tipa B:

Schufa informacije tipa A odnose se na pozitivne informacije o vašoj kreditnoj sposobnosti, informacije koje se definišu kao informacije tipa A su vaše istorije plaćanja, kreditni limiti i trenutne kreditne obaveze. Ova vrsta informacija se koristi za izračunavanje kreditnog rezultata i generalno je pozitivno gledaju zajmodavci i drugi kreditori.

S druge strane, Schufa informacije tipa B se odnose na negativne informacije o vašoj kreditnoj istoriji, kao što su zakašnjela plaćanja, neizmirene obaveze i druga propuštena plaćanja. Ova vrsta informacija može smanjiti vaš kreditni rezultat i otežati vam da dobijete kredit. Važno je napomenuti da negativne informacije ostaju na vaše, kreditnom izvještaju nekoliko godina i mogu imati dugotrajan uticaj na vašu kreditnu sposobnost.

Šta je postupak bodovanja SCHUFA?

Postupak bodovanja Schufa je način na koji tvrtka obračunava vaš Schufa rezultat. Čak i ako nemate nikakve pritužbe, negativni unosi u Schufi mogu izazvati sumnje u vašu kreditnu sposobnost jer Schufa koristi prognostički postupak bodovanja. Rezultat (ili bodovanje) je postotak između 1 i 100, koji izračunava računar. Što je vrijednost manja, to je lošija financijska prognoza. Prognoza se odnosi na postotak vjerojatnosti problema s otplatom. Visoki postotak ukazuje na visoku vjerojatnost problema s otplatom, na primjer, kod kredita.

Schufa ne procjenjuje na osnovu vaših individualnih podataka, već na osnovu informacija u odnosu na grupu ljudi sa sličnim karakteristikama (sličnim podacima). Bodovanje je namijenjeno isključivo statističkom “predviđanju” hoće li određeni ugovor o zajmu izvršiti na sličan način kao ugovori o zajmu ljudi sa sličnim podacima u prošlosti.

Vaše osjetljive lične informacije, kao što su vrste ugovora kojeg imate sa firmom gdje radite ili visina primanja ne uzimaju se u obzir prilikom računanja rejtinga jer Schufa ne može prikupljati podatke o vašoj imovini i informacije o vašem zanimanju.

Koja je razlika između osnovnog rejtinga i rejtinga industrije?

Osnovni rejting je procentualna vrijednost koja izražava statističku vjerovatnoću da će neko lice ispuniti svoje obaveze plaćanja. Osnovni rezultat daje međuindustrijsku procjenu kreditne sposobnosti. Obračunava se jednom kvartalno i ne prosljeđuje se poduzećima.

S druge strane, industrijski rejting je rejting koji se posebno odnosi na kompanije u okviru određene industrije ili sektora. Ova vrsta rejtinga uzima u obzir jedinstvene rizike i izazove povezane s tom industrijom.

Ideja iza ovoga je da osobe sa sličnim rejtingom mogu imati različite prioritete plaćanja, na primer da će krediti za nekretnine prije biti otplaćeni nego rate za mobilni telefon.

Zašto moj rezultat nije 100%?

Schufa rezultat predstavlja statističku prognozu. Ovo govori, na primjer, kolika je vjerovatnoća da će neko lice ispuniti svoje obaveze plaćanja u budućnosti. Rezultat od 100% bi značio da je podrazumijevana vrijednost apsolutna, što je generalno nemoguće.

U praksi to izgleda drugačije, čak i ako ste uvijek sve plaćali po ugovoru, teoretski, u budućnosti se uvijek mogu pojaviti situacije u kojima više nećete moći ispuniti svoje obaveze plaćanja. To može biti iz različitih razloga, na primer zbog bolesti, gubitka posla ili čak smrti. Dakle, 100% rezultat se nikada ne može postići jer nije moguće imati garanciju pune isplate.

Uopšteno govoreći, SCHUFA rezultat iznad 90% se smatra dobrim, ali treba da znate da SCHUFA rezultat od 95% i ispod ukazuje na određeni rizik za finansijske institucije, kompanije koje nude uslove finansiranja proizvoda kao i za stanodavce.

SCHUFA rezultat
Izvor: meineschufa.de

Generalno, SCHUFA rezultat iznad 90% smatra se dobrim. Međutim, treba da znate da SCHUFA rezultat od 95% i niže već ukazuje na određeni nivo rizika za finansijske institucije, kompanije koje nude uslove finansiranja za proizvode i, naravno, najvažnije za stanodavce.

RezultatProcjena rizika – Nivo rizika
90 % – 95 %Zadovoljavajući do povišen
80 % – 90 %Prilično povišen
50 % – 80 %Veoma povišen
< 50 %Kritičan
SCHUFA – tablica visine rizika

Nemoguće postići 100% Schufa rezultat, 97,5% je maksimalno koliko možete imati. Preostalih nekoliko procenata predstavlja iznenadni rizik od smrti, koji nažalost niko od nas ne može izbjeći.

Kako i zašto se SCHUFA rezultat mijenja?

Period u kome se mijenja rezultat Schufa zavisi od mnogo faktora. Ako imate problema sa plaćanjem, to ukazuje na veći rizik i rezultat će vam pasti. S druge strane, ako dugo otplaćujete kredit bez problema, rezultat će vam se povećati.

Važno je napomenuti da su rokovi za brisanje podataka postavljeni kako bi se osiguralo da se vaši podaci više ne čuvaju i ne uzimaju u obzir prilikom računanja rejtinga nakon određenog vremenskog perioda.

Šta mogu učiniti da dobijem dobar SCHUFA rezultat?

SCHUFA rezultat se kreira kombinacijom mnogih faktora. Postoje i različite polazne tačke za dobar rezultat ali sigurno je da je plaćanje računa i rata na vrijeme prioritet. Također bi ste se trebali držati svoje pozitivne kreditne linije, a sve to zajedno će ima pozitivan efekta na vaš rezultat.

S druge strane, akumulacija tekućih računa i kreditnih kartica može negativno uticati na vaš rezultat.

Zašto je to? Prekoračenje tekućeg računa je obično moguće bez problema, a kreditne kartice se često nude s kreditnim limitom. Ako se ove opcije u potpunosti iskoriste, to može trajno opteretiti račune domaćinstava. Statistički gledano, to dovodi do povećanog rizika od poremećaja otplate.

Savjet!
Kako biste dobili besprijekoran SCHUFA upis, dovoljno je imati kreditnu karticu koja se automatski otplaćuje u cijelosti na kraju mjeseca i da je samo ponekad koristite. Nakon nekoliko mjeseci, vaš SCHUFA kredibilitet će skočiti na vrh.

Može li se SCHUFA spriječiti u prijenosu podataka?

Procedura bodovanja je u najmanju ruku kontroverzna, na primjer, Okružni sud u Hamburgu (predmet br. 9 C 168/01) je obavezao Schufa da prestane da daje svojim partnerima broj bodova koje je dobio određeni preduzetnik. Međutim, presuda se odnosi samo na ovaj slučaj. Ako želite da spriječite Schufa da prosljeđuje vaše lične podatke ili vašu ocjenu, to možete učiniti samo preko suda.

Međutim, ovo nije preporučljivo rješenje, jer ako nemate rejting, odnosno bodove u Schufa unosu, može se desiti da banka odbije vaš zahtjev za kredit jer „bez ocjene nema kredita“.

Njemački savezni sud je presudom suda od 23. januara 2014. godine (VI ZR 156/13) presudio da osobe koje su pogođene Schufa evidencijom kredibiliteta imaju pravo na informacije o tome koje lične podatke (uglavnom kreditne podatke) kompanija prikuplja i kako bodovanje izgleda, odnosno kako se dobivaju moguće vrijednosti (Scorewerte). Sama formula za bodovanje Schufa ostaje tajna kompanije.

Vrijednosti zaštićene poslovnom tajnom obuhvataju, prije svega, opšte podatke koji se koriste u formuli, na primjer statističke podatke, vrijednost pojedinačnih elemenata formule koji se koriste za određivanje veličine vjerovatnoće i kreiranje grupa za poređenje kao osnove za bodovne kartice.

Ako vaš zahtjev za kredit ili otvaranje računa bude odbijen samo zbog vašeg rezultata, možete prigovoriti sa argumentom da se ova vrijednost odnosi samo na određene grupe ljudi i da ne odražava vašu ličnu finansijsku situaciju ili ponašanje kao zajmoprimca.

Šta je SCHUFA klauzula (Schufa-Klausel)?

Prilikom podnošenja zahtjeva za kredit, kupovine mobilnog telefona ili lizinga automobila u Njemačkoj, obično će vam biti predstavljeni obrasci koji sadrže takozvanu „Schufa klauzulu“ (Schufa-Klausel). Potpisivanjem slažete se sa prijenosom vaših podataka u Schufa.

U prošlosti je bilo mnogo sporova oko ove klauzule, a ona je morala da bude revidirana nakon što je Savezni sud zabranio prijenos podataka. Prema novoj klauzuli, podaci se mogu prenositi ako banka koja prenosi podatke provjeri validnost i opravdanost konkretnog pojedinačnog prijenosa informacija, pažljivo vodeći računa o interesima obje strane.

Imate pravo da ne potpišete ovu klauzulu i možete je ukloniti iz ugovora. Međutim, postoji rizik da nećete dobiti kredit. Ako uklonite ovu klauzulu iz ugovora za otvaranje bankovnog računa, neke funkcije računa mogu biti onemogućene.

Šta trebate znati o kreditima “bez informacija o SCHUFA” (ohne Schufa)?

Zajmovi „bez informacija o Schufa“ (ohne Schufa) su zajmovi za koje nije potrebna provjera kreditne sposobnosti Schufa, što znači da zajmodavac neće dobiti informacije od Schufa za procjenu vaše kreditne sposobnosti. 

Ove zajmove obično nude alternativni zajmodavci koji su specijalizovani za pružanje usluga klijentima s lošom kreditnom istorijom ili bez kreditne istorije. Međutim, ovi krediti obično dolaze s višim kamatnim stopama i strožim uslovima. Važno je pažljivo pregledati uslove kredita i uvjeriti se da možete ispuniti obaveze otplate prije potpisivanja bilo kakvog ugovora.

Savjet: Nemojte da vas zavaraju osobe koji nude zajam u novinama ili na internetu (posebno preko Facebook grupa) sa dobrim uslovima zajma, a da pritom ne spominju Schufa unos. Ove ponude su obično malo ozbiljne i bolje ih je izbjegavati u širokom luku.

Koje podatke prikuplja SCHUFA?

Schufa prvenstveno prikuplja kontakt informacije kao što su ime, datum rođenja, adresa i prethodne adrese. Također prikupljaju informacije o ljudima koji borave u inostranstvu. Pored toga, Schufa prikuplja podatke o bankovnim računima, računima mobilnih telefona, kreditnim karticama, ugovorima o lizingu, plaćanju na rate, kreditnim informacijama i garancijama.

Štaviše, Schufa prikuplja podatke koji su na neki način povezani s ovim informacijama, kao što su trajanje zajma, propuštena plaćanja ili raskid ugovora. Također prikupljaju podatke o tome da li je kreditna kartica opozvana ili je bankovni račun zatvoren.

„Prema federalnom Zakonu o zaštiti podataka, tvrtke su nam dužne javljati samo točne podatke i obavijestiti nas o promjenama. Izvješćivanje i specifikacije kvalitete također su dio sporazuma s našim ugovornim partnerima.”

dr Wulf Kamlah, glavni savjetnik u SCHUFA-i

Štaviše, Schufa se bavi podacima koji se odnose na metode naplate dugova, uključujući izjave pod zakletvom, naloge za davanje izjava pod zakletvom, stečajne postupke potrošača i stečajne postupke s mogućnošću poravnanja, kao i isključenje iz procesa zbog nedostatka imovine.

Koliko dugo SCHUFA čuva prikupljene podatke?

Schufa unosi moraju biti izbrisani nakon određenog vremena. Podaci o upitima (npr. o namjeri otvaranja bankovnog računa) se brišu nakon 12 mjeseci. Međutim, ovi podaci su javno objavljeni ne duže od 10 dana. Podaci o kreditu se čuvaju do kraja treće kalendarske godine nakon godine u kojoj je izvršena potpuna otplata. Garancije se poništavaju čim se otplati kompletan dug odnosno kredit.

Poslovni podaci suprotno odredbama ugovora brišu se tek nakon tri godine od namirenja potraživanja. Praksa je da Schufa briše informacije nakon navedenog perioda, ali je bolje da ih sami provjerite za svaki slučaj, nije rijetkost da se u registru mogu naći zastarjeli podaci.

Tabela pokazuje koliko dugo ostaju vaši podaci u SCHUFA evidenciji:

Upisana informacijaKoliko dugo ostaje u vašoj evidenciji
Unosi o kreditima / zajmovima3 godine nakon otplate
Zahtjevi za kredit / zajam12 mjeseci nakon zahtjeva
Unosi o vašim tekućim bankovnim računima i kreditnim karticamaPrilikom zatvaranja računa
Zahtjevi tvrtki trećih stranaNajkasnije 12 mjeseci nakon zahtjeva.
Unosi o kašnjenju u plaćanju računa3 godine ili 4 godine u slučaju neriješenih sporova ali ponekad i duže.
Upisi koji dolaze iz Amtsgericht-a koji se tiču vaših mogućih dugova3 godine ili ranije ako je Amtsgericht proglasio dug riješenim.
Računi klijenata kod tvrtki trećih strana3 godine
Koliko dugo ostaje SCHUFA unos u vašoj evidenciji

Kako saznati koji se podaci prikupljaju o vama?

Imate pravo provjeriti prikupljene podatke o vama (prema §§ 33ff. Bundesdatenschutzgesetz – Zakon o zaštiti podataka) podnošenjem zahtjeva za kreditni izvještaj koji se odnosi na vas. S vremena na vrijeme trebali biste provjeriti svoje podatke kod Schufe kako biste izbjegli bilo kakva iznenađenja. 

Ako mislite da su podaci koje pohranjuje SCHUFA netačni ili nepotpuni, najbolje je što prije obratiti se Schufa korisničkoj službi. U slučaju da se dokaže da su korišteni netačni podaci, Schufa će odmah ispraviti ili ih izbrisati.

Kontakt SCHUFA Korisnička služba:

Telefon: +49 611 9278-0

E-mail: meineschufa@schufa.de

Radno vrijeme: Ponedjeljka – Petak od 08:00 do 19:00

Ako odlučite da uzmete kredit ili kupite nešto na rate u Njemačkoj, korisno je da prvo naručite kreditni izvještaj od Schufe.

SCHUFA je jedina kreditna agencija u Njemačkoj koja nudi postupak ombudsmana za potrošače od 2010. godine – besplatno, brzo i nebirokratski, više informacija o tome možete pronaći na zvaničnoj stranici Schufa ombudsmana.

Kako mogu dobiti besplatan SCHUFA izvod iz registra?

Schufa je obavezna da jednom godišnje klijentima koji to žele pruži uvid u informacije i podacim koje posjeduju i to besplatno. Ako želite naručiti besplatan SCHUFA izvještaj, kliknite na link ispod i odaberite “Datencopes (čl. 15 DS-GVO)” iz izbornika s lijeve strane:

https://www.meineschufa.de/de/datenkopie?etcc_cmp=schufa.de&etcc_med=%20Link/Referrer-schufa.de&et_cmp_seg5=Contentseite-Scoring&et_cmp_seg4=dako

Kakva su vaša iskustva sa SCHUFA u Njemačkoj? Imate li pitanja vezano za SCHUFA? Napišite u komentaru ispod.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Prijava

Registriraj se

Resetiraj lozinku

Unesite svoje korisničko ime i adresu e-pošte. Na vašu adresu e-pošte poslati ćemo vam poruku s poveznicom za kreiranje nove lozinke.

Pretplate

Za pregled informacija o kandidatima, morate biti ili tvrtka ili agencija za zapošljavanje s jednim od naših pretplatničkih paketa. Pretplatite se putem donjeg linka kako biste pristupili informacijama kandidata.