U novoj godini očekuju nas mnoge promjene. Većina njih će stupiti na snagu već u Januaru. Spremili smo pregled najvažnijih promjena u Njemačkoj za 2023 godinu!

Smanjuje se porez na dohodak

Svake godine se povećava iznos vašeg dohotka koji je oslobođen poreza. U 2023. godini će osnovni iznos oslobođen od poreza za samce biti povećan sa 10 347 eura na 10 908 eura. Ako ste oženjeni ili u braku, važi dvostruki iznos odnosno 21 816 eura.

Povećanje iznosa oslobođenog od poreza (Grundfreibetrag)

Da bi se izjednačila “hladna progresija”, neće se samo povećati osnovni iznos oslobođenja od poreza. Također će se promijeniti i ostali tzv. osnovni iznosi porezne tarife. To znači da će se smanjiti porezna stopa za one koji su dužni plaćati porez i da će im od bruto plaće ostati više neto.

Na primjer, najviša porezna stopa od 42% će se u 2023. godini primjenjivati samo na dohodak od 62 810 eura. Granica za višu poreznu stopu od 45% ostaje ista – to znači da tu neće biti olakšica.

Rok za prijavu poreza na imovinu

Vlasnici kuća i stanova moraju podnijeti prijavu poreza na imovinu do kraja Januara. Prvobitni rok je bio kraj Oktobra, međutim, zbog kašnjenja u unosu podataka rok je produžen.

Paušal za rad od kuće 

Do sada su radnici koji su radili od kuće mogli odbiti do 120 dana rada na daljinu što se tiče poreza, tačnije: 5 eura po danu, što iznosi maksimalno 600 eura godišnje. Paušal za rad od kuće će se povećati u 2023. godini na 1 260 eura odnosno 6 eura po danu. Tako da će u 2023. biti moguće koristiti i do 210 radnih dana za rad od kuće.

Paušal za poslovne troškove 

Paušal za poslovne troškove je iznos koji radnici mogu odbijati od poreza na dohodak kao trošak vezan uz rad. Ovo se odnosi na troškove poput putovanja na posao, kupovina radne opreme ili troškove korištenja vlastitog vozila za poslovne svrhe. Do sada je ovaj paušal iznosio 1 200 eura godišnje, ali od 2023. godine će se povećati na 1 230 eura. To znači da će radnici moći odbijati više troškova vezanih uz rad od poreza na dohodak.

Paušal za štediše

Prvi put od 2002. godine, njemačka vlada će od 1. Januara 2023. godine povećati iznos oslobođenja od poreza na kapitalne dohotke. Ovaj iznos će se povećati sa 801 eura na 1.000 eura po osobi i godini. To znači da će više dohotka poput kamata ili dividenda ostati oslobođenih poreza.

Dječiji doplatak i dječji dodatak

Porodice će od Januara 2023. primati više dječjeg dodatka koji se povećava na 250 eura po djetetu mjesečno. Dječiji dodatak za porez na dohodak se shodno tome povećava na 6 024 eura. Važno: Roditelji mogu imati dječiji doplatak ili dječiji dodatak – u zavisnosti od toga koja je olakšica za njih povoljnija.

Porodice sa niskim primanjima domaćinstva mogu primati i dječji dodatak uz dječji doplatak. Maksimalni iznos će se povećati sa 229 eura na 250 eura mjesečno od Januara 2023.

Postoji i dodatak za samohrane majke ili očeve koji će se povećati u 2023. i to za prvo dijete sa 4 008 eura na 4 260 eura.

Dodatni doprinos od strane zdravstvenih osiguravajućih društava

Prosječna stopa dodatnog doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje povećat će se sa 1,3 na 1,6 posto 2023. godine. Međutim, Ministarstvo zdravlja ovo postavlja samo kao prosjek, osiguravajuća društva sama odlučuju o konkretnom iznosu dodatnog doprinosa koji može odstupiti od njega. Pored dodatnog doprinosa, u ukupan doprinos za zdravstveno osiguranje uključena je i opšta stopa od 14,6 odsto bruto plate.

Gornja granica za izračun doprinosa

Ograničenje doprinosa (BBG) određuje iznos vašeg prihoda do kojeg morate plaćati zakonom propisano socijalno osiguranje. Postoje dvije različite vrijednosti: jedna za zakonsko penziono osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti i jedna za zakonsko zdravstveno osiguranje i osiguranje za dugoročnu njegu.

Visina granice za određivanje ovisi o razvoju bruto plaća i zarada. Od 1. januara 2023., granica BBG za penziono i zdravstveno osiguranje u starijim saveznim državama povećava se sa trenutnih 7 050 eura mjesečno na 7 300 eura. U istočnim saveznim državama, granica se povećava sa trenutnih 6 750 eura mjesečno na 7 100 eura.

Za zakonsko zdravstveno osiguranje važe jedinstvene vrijednosti u cijeloj državi. Granica za određivanje doprinosa povećati će se 2023. na 59 850 eura godišnje (mjesečno 4 987,50 eura) i granica obaveznog osiguranja se povećava na 66 600 eura godišnje (mjesečno 5 550 eura). Zaposleni moraju imati zakonom propisano zdravstveno osiguranje do limita obaveznog osiguranja. Oni koji premaše tu granicu mogu se privatno osigurati. 

Granica prihoda za penzionere

Za sve ranije penzionisane osobe koje su dodatno zarađivale, do sada su mogli raditi do maksimalne zarade od 46 060 eura godišnje bez da im se to odrazi na smanjenje penzije. Od 2023. godine, ova granica potpuno nestaje. Penzioneri koji još nisu stigli do uobičajenog doba za penzije moći će imati neograničen iznos dodatne zarade a bez da im se umanjuje penzija.

Penzijski doprinosi se u potpunosti odbijaju

Poreski obveznici će od 2023. moći u potpunosti odbiti svoje penzione doprinose od svojih poreza. Prvobitno, to je trebalo biti moguće tek 2025. godine. Glavni razlog toga je odluka Federalnog fiskalnog suda prema kojoj bi oporezivanje penzija trebalo drugačije regulirati kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje.

Digitalno zdravstveno osiguranje

Od 2023. godine zaposleni sa zakonskim osiguranjem više neće morati poslodavcu dostavljati papirnu potvrdu o nesposobnosti za rad. Poslodavac će primiti podatke elektronskim putem od zdravstvenih osiguravajućih društava. Osiguranici mogu pogledati verziju za poslodavca u svom osiguravajućem društvu po potrebi.

Međutim, privatni doktori, doktori u inostranstvu, rehabilitacione ustanove i fizioterapeuti i psihoterapeuti još uvek nisu uključeni u proces. Osim toga, još uvijek ne postoji zakonska regulativa za implementaciju elektronske potvrde o nesposobnosti za rad za privatno osiguranike.

Subvencije za stan

Od januara 2023. godine 1,4 miliona domaćinstava više će moći da prima stambenu naknadu nego ranije. Razlog tome je nova reforma: socijalna davanja se povećavaju sa oko 180 eura na oko 370 eura mjesečno. Beneficije bi trebali imati i građani koji zarađuju minimalnu platu ili primaju penziju u sličnom iznosu.

Građanski dodatak umjesto Hartz IV

Od 1. Januara 2023. godine, Bürgergeld će zamijeniti Hartz-IV pomoć za nezaposlene. Od tog datuma će osnovna sigurnost za nezaposlene biti povećana za više od 50 eura mjesečno. Samci će tada primati 502 eura mjesečno, dok će pogođene osobe moći u razdoblju od godinu dana zadržati do 40 000 eura kao tzv. zaštićeno imovinsko stanje. 

Bürgergeld se može smanjiti za maksimalno 30 posto ukoliko se nezaposleni, suprotno dogovoru, ne prijave za posao ili odbiju sudjelovati u obrazovnom programu.

Fotovoltaika oslobođena poreza

Vlasnici sa malim fotonaponskim sistemom na krovu više neće morati da plaćaju porez na prihod i promet od 2023. Ovo važi sve dok bruto proizvodnja fotonaponskog sistema nije veća od 15 kilovata po stambenoj ili poslovnoj jedinici. Ako koristite nekoliko sistema, dozvoljena je maksimalna snaga od 100 kilovata po poreskom obvezniku kako bi se iskoristilo oslobađanje od poreza.

Zakon o cijeni plina

Kako bi se rasteretila domaćinstva, u Martu 2023. stupa na snagu smanjenje cijene gasa, koje će se primjenjivati ​​i retrospektivno za Januar i Februar. Ograničena cijena gasa od 12 centi po kilovat satu bi se tada trebala primjenjivati ​​na 80 posto potrošnje iz prethodne godine; 9,5 centi po kilovat satu se odnosi na daljinsko grijanje. Ugovorna cijena se mora platiti za veću potrošnju.

Zakon o cijeni struje

Od 1. januara stupa na snagu i smanjenje cijene struje. Domaćinstva i manja preduzeća treba rasteretiti na isti način kao i kočenje cijena plina i daljinskog grijanja – uz cijenu struje od maksimalno 40 centi po kilovat satu za osnovnu kvotu od 80 posto prognoze godišnje potrošnje. Za industrijska preduzeća, cijene električne energije su ograničene na 13 centi za 70 posto prošlogodišnje potrošnje.

Vozačka dozvola

Oni koji su rođeni između 1959. i 1964. godine morat će do 19. Januara 2023. godine zamijeniti svoju vozačku dozvolu s jedinstvenom EU verzijom vozačke dozvole koja će biti manje podložna krivotvorenju i koja će biti evidentirana u bazi podataka. 

Hrana za van

Od 2023. restorani, dostavne službe i kafići će morati da nude piće i hranu za vani u posudama za višekratnu upotrebu. Kupci bi trebali imati mogućnost da biraju između pakiranja za jednokratnu ili višekratnu upotrebu.

Izuzetak su mala preduzeća sa maksimalno pet zaposlenih i prodajnom površinom manjom od 80 kvadratnih metara. Klijentima također će biti potrebno omogućiti da hranu i piće pune u posude koje su ponijeli sa sobom.

Izvor: t-online.de

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Prijava

Registriraj se

Resetiraj lozinku

Unesite svoje korisničko ime i adresu e-pošte. Na vašu adresu e-pošte poslati ćemo vam poruku s poveznicom za kreiranje nove lozinke.

Pretplate

Za pregled informacija o kandidatima, morate biti ili tvrtka ili agencija za zapošljavanje s jednim od naših pretplatničkih paketa. Pretplatite se putem donjeg linka kako biste pristupili informacijama kandidata.